Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w pandemii?

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelką pomoc i wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej na terenie Gminy Bobolice świadczą pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13, tel. 94 3187595 lub dzielnicowi z Posterunek Policji w Bobolicach, ul. Koszalińska 8A, tel. 47 7841214.

Pamiętaj!!!
Nigdy nie jest za późno, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, skorzystają z dostępnych i bezpłatnych form wsparcia.

 

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.