Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Osoby będące w kryzysie, osoby uzależnione, współuzależnione, doświadczające przemocy bądź stosujące przemoc mającą swoje źródło w nadużywaniu alkoholu mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa i konsultacji terapeuty uzależnień oraz psychologa w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym.
Punkt mieści się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednakże ze względu na pandemię, obecnie przyjmowanie Klientów odbywa się obecnie w punkcie przy Urzędzie Miejskim przy ul. Ratuszowej 1.
Do zadań Punktu należy w szczególności: wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej, udzielanie konsultacji i porad, prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych, motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek, inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych oraz stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy.
Terapeuta czeka na Państwa w każdy I wtorek miesiąca w godz.12.00-13.30 oraz III czwartek miesiąca w godz. 13.00 – 14.30.  Terapeuta uzależnień pracuje również z osobami uzależnionymi w II i IV środę miesiąca w godz. 15.00-19.00, a z osobami współuzależnionymi I i III czwartek miesiąca w godz. 15.00-18.00.

Psycholog dostępny jest w każdy I czwartek miesiąca w godz. 11.00-12.30.

Osobom zgłaszającym się zapewniamy dyskrecję. W Punkcie nie prowadzi się terapii. Porady są bezpłatne.

Proszę o kontakt z kierownikiem ośrodka lub pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej osobisty lub pod nr tel. 94 3187595.

Komentarze są wyłączone.