Kryterium przyznania pomocy

Stypendium szkolne przyznaje się uczniom spełniającym kryterium dochodowe stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 514,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Komentarze są wyłączone.