Zakres

Stypendium szkolne może być udzielane:

 1. uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziały w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności:
 • udział w korepetycjach,
 • kursy (np. językowe, sportowe, artystyczne itp.),
 • koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina teatru, muzeum itp.,
 • koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”,
 • inne zajęcia szkolne i pozaszkolne,
 • ubezpieczenie,
 1. uczniom w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
 • podręczników (podręczniki, ćwiczenia, lektury, słowniki, atlasy, itp.),
 • artykułów szkolnych (przybory szkolne niezbędne do prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w szkole),
 • obuwia sportowego (np. tenisówki, halówki, trampki, adidasy)
 • stroju sportowego (np. koszulki sportowe, spodenki sportowe, skarpetki,dres, bluza sportowa, spodnie sportowe, bielizna sportowa, klapki na basen itp.)
 • stroju galowego- inny niż roboczy i sportowy
 • mundurka szkolnego,
 • okularów korekcyjnych,
 • biurka do nauki, krzesła do biurka, lampki biurowej, organizera na biurko
 • zakup komputera  w tym tabletu, monitora, klawiatury, myszy, drukarki, listwy antyprzepięciowej, pamięci przenośnej (typu pendrive), zakup/wymiana/naprawa części do komputera, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki (tj. tusze, tonery, papier itp)oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów biurowych, oprogramowanie antywirusowe, multimedialne programy edukacyjne i kursy językowe
 • pomocy dydaktycznych (pokrycie kosztów abonamentu internetowego od września do czerwca),
 1. uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym :
 • zakwaterowanie i wyżywienie ( internat, bursa, stancja),
 • czesne na naukę w szkole,
 • dojazdy do szkoły,

Na fakturze przy każdym artykule wymienionym w katalogu w punktach 4-5 winien widnieć opis „sportowe”, „galowe” . W przypadku braku możliwości opisania artykułów zgodnie z katalogiem wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy (jeśli taką posiada) oraz podpis sprzedającego

 1. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie wniosek stypendium od 1.09.2017świadczenia pieniężnego, kiedy nie będzie możliwe udzielenie pomocy w powyższych formach wymienionych w ust. 1,2,3 zgodnie   z w/w katalogiem.
 2. Poniesione wydatki na cele wymienione w ust. 1,2,3,4 rozlicza się na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wydatkowanie środków finansowych w terminie określonym w decyzji przyznającej stypendium.

 

 1. Pliki do pobrania

Komentarze są wyłączone.