Kryterium przyznania pomocy

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

Komentarze są wyłączone.