Dom pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:
          ● osób w podeszłym wieku;
          ● osób przewlekle somatycznie chorych;
          ● osób przewlekle psychicznie chorych;
          ● dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
          ● dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
          ● osób niepełnosprawnych fizycznie.

Komentarze są wyłączone.