Kryteria

Pomoc może być przyznana jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej- 634,00 zł i dla osoby w rodzinie- 514,00 zł.

Komentarze są wyłączone.