Kryteria

1) Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 701,00 zł
2) Dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł
3) Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł
4) Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej- 701,00 zł i dla osoby w rodzinie- 528,00 zł

Komentarze są wyłączone.