Kryteria

1) Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 634,00 zł
2) Dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 514,00 zł
3) Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł
4) Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej- 634,00 zł i dla osoby w rodzinie- 514,00 zł

Komentarze są wyłączone.