Pomoc żywnościowa

Szanowni Państwo!

program Pomoc żywnościowa jest realizowany jak dotychczas przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. WNMP w Bobolicach, ul. Kościelna 1.

Do dnia 15 października 2018 r. osoby, którym zostały wydane skierowania muszą się zgłosić się do Zespołu Parafialnego Caritas celem rejestracji skierowań. Paczki żywnościowe wydawane są w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 12.00 w salce Caritas, ul. Kościelna 1. w Bobolicach.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom i rodzinom spełniającym kryteria ustalone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1268,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących
  • 1028,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Jolanta Stępień

Kierownik Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.