Pomoc żywnościowa – Podprogram 2021

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
– 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);
– 1320 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej osobom spełniającym kryteria. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.
Z wydanym przez OPS skierowaniem można zgłaszać się do Koła Parafialnego Caritas w każdy poniedziałek, od godz. 8.00 do 12.00, w salce przy ul. Kościelnej 1 w Bobolicach.

MGOPS Bobolice

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.