Pomoc żywnościowa

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom i rodzinom spełniającym kryteria ustalone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1268,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących
  • 1028,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Program będzie realizowany jak dotychczas przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP w Bobolicach, ul. Kościelna 1. W okresie sierpień 2018 – maj 2019 pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach będą wydawali skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej osobom spełniającym kryteria (limit 350 osób).

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.