Program „Opieka 75+” edycja 2022

Informacja o dofinansowaniu :
Program finansowany jest ze środków budżetu państwa
Nazwa programu :
Program „Opieka 75+”
Wartość dofinansowania :
6.412,50 zł
Całkowity koszt programu:
10.687,50 zł

Opis programu
W roku 2022 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach po raz czwarty przystąpi do programu „Opieka 75+”, umożliwiającego wsparcie gminy z dofinansowania ze środków budżetu państwa w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Program zakłada wsparcie finansowe do 60% przewidywanych kosztów realizacji w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, jednocześnie spełniających zakres przedmiotowy programu(tj. dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022, dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone – osoby nowe, dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej).
Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.
W ramach Programu „Opieka 75+” złożono zapotrzebowanie na kwotę 10.687,50 zł, w tym całkowita kwota dofinansowania z budżetu państwa w ramach w/w programu to 6.412,50 zł. Zaplanowano 375 godzin usług opiekuńczych dla osób 4.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.