Start na lepsze jutro

Projekt „Start na lepsze jutro!” realizowany przez Fundacja Green Europe z Białogardu, w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych w regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do 46 młodych osób kobiet i mężczyzn ( 4 grupy średnio po 12 osób), które:

– są w wieku 18-29 lat, – zamieszkują na terenie woj. zachodniopomorskiego w tym z miast średnich lub miast tracących funkcje gospodarcze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
– nie uczestniczą w kształceniu w trybie formalnym stacjonarnym,
– w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu, – są bierne zawodowo,
– są osobami niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy,
– są osobami, które pragną uzyskać kwalifikacje zawodowe i zdobyć zawód.

            W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące wsparcie:

  1. Doradztwo zawodowe indywidualne 4 godz./os. (2 x 2h/1UP)
  2. Doradztwo zawodowe grupowe 4 godz./grupę (grupa śr. 10 os.)
  3. Kompleksowe pośrednictwo pracy (pośrednik pracy), 4 godz./UP (4 x 1h/UP)
  4. Szkolenia zawodowe zgodne z IPD sporządzonym przez doradcę zawodowego, szkolenie zawodowe śr. 80 godz./os.
  5. Catering
  6. Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe
  7. Ubezpieczenie NNW dla uczestników projektu
  8. Badania medycyny pracy
  9. Staż zawodowy 3 do 5-miesięcy, stypendium miesięczne w wys.1017,40 zł netto

Zespół projektu „Start na lepsze jutro”:  Tel/fax: 94 311 01 31 lub 734 193 431 lub e-mail: info@FundacjaGreenEurope.pl biuro: Plac Wolności 5, 78-200 Białogard.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.