Kryteria

-dochód nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł na jednego członka rodziny,

-w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł na jednego członka rodziny.

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego składając wniosek na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 brany jest po uwagę dochód z roku bazowego 2017.

Kwota zasiłku rodzinnego

-95 zł na dziecko do ukończenia 5-tego roku życia ,

-124 zł na dziecko powyżej 5-tego roku życia do ukończenia 18-tego roku życia,

-135 zł na dziecko powyżej 18-tego roku życia do ukończenia 24-tego roku życia.

Komentarze są wyłączone.