Szanowni Państwo,

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór uczestników do skorzystania z usługi całodobowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”. Pobyt dotyczy zapewnienia całodobowej opieki dorosłym niepełnosprawnym osobom (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności), mieszkańcom Gminy Bobolice w wymiarze 12 kolejnych dni kalendarzowych w wybranym okresie (termin realizacji od 16.08. do 15.11.2021 r.
Realizatorem pobytu jest firma „Rajpol” sp. z o.o. Dom Seniora FAMILIA, Sitno 1B, 78-400 Szczecinek. 
Pobyt 12-dniowy jest dla bezpłatny. Zakres usług opiekuńczych obejmuje:
– udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
– pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
– podawanie leków,
– opiekę higieniczną,
– niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
– kontakty z otoczeniem,
– pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
– zapewnienie rehabilitacji,
– organizację czasu wolnego,
oraz zapewnienie usług bytowych:
– miejsce pobytu – budynek  i jego otoczenie bez barier architektonicznych,
– wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolacja,
– utrzymanie czystości pomieszczeń,
– pozostałe wymagania zgodne z obowiązującymi standardami określonymi w art. 68 ust. 4, 4a, 5 ustawy
 z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 20.07.2021 r osobiście u pracowników socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice, telefonicznie 94 31-87-595 (pracownik socjalny skontaktuje się z Państwem w miejscu zamieszkania) lub email : mgops@bobolice.pl lub kierownik.mgops@bobolice.pl.

Usługi realizowane będą w ramach wsparcia finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.                                                 

Zapraszamy do składania zgłoszeń!

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.