Szanowni Państwo,

informuje, iż na okres świadczeniowy 2020/2021 od 01 lipca 2020 roku drogą elektroniczną można składać następujące wnioski:
– wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
– wniosek o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– wniosek o ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” (300+)
– wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
W wersji papierowej powyższe wnioski można składać od 01 sierpnia 2020 roku.
Jednocześnie Państwu przypominam, iż w przypadku świadczenia wychowawczego (500+) obecny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do dnia 31 maja 2021 roku. Aktualnie o świadczenia 500+ mogą ubiegać się osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.
Na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w formie elektronicznej przyjmowane będą od 01 lutego 2021 roku, natomiast w formie papierowej od dnia 01 kwietnia 2021 roku.
Kilka informacji :
Świadczenia rodzinne
Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego:
– 674 zł na osobę
– 764 zł na osobę, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko
– 764 zł na osobę – do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń
W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów:
– do 31 sierpnia br.- wypłata za listopad nastąpi do 30 listopada br.
– we wrześniu i październiku br. – wypłata za listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia br.
– w listopadzie i grudniu br. – wypłata od miesiąca złożenia wniosku do 28 lutego 2021 r.
Fundusz Alimentacyjny
Kryterium dochodowe:
– 900 zł na osobę
Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywa się zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” tzn. w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego wysokość świadczenia ustalana jest jako różnica między pełną kwotą świadczenia, a kwotą przekroczenia progu. W sytuacji gdy wyliczona w ten sposób kwota świadczenia będzie wynosić mniej niż 100 zł, wsparcie nie będzie w ogóle przyznawane.
Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń
W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:
– od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., świadczenia przysługujące za październik br. zostaną wypłacone do 31 października 2020 r.
– od 1 września do 30 września br. – wypłata nastąpi do 30 listopada 2020 r.
– od 1 października do 31 października br. – wypłata nastąpi do 31 grudnia 2020 r.
– od 1 listopada do 30 listopada br. – wypłata nastąpi do 31 stycznia 2021 r.
– od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – wypłata nastąpi do 28 lutego 2021 r.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.