Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Bobolice

Burmistrz Bobolic i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z placówkami oświatowymi nawiązała współpracę z Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym Reha Medica w zakresie udzielania bezpłatnych porad psychologiczno – diagnostycznych (konsultacji psychologicznych, psychoterapii indywidualnych).
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży do 21-go roku życia (w przypadku młodzieży od 18 do 21 lat – warunek : kontynuacja nauki), które mają problemy emocjonalne, mają trudności w kontaktach społecznych, kontaktach z rówieśnikami, doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych. Podczas spotkań głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania, przede wszystkim praca z dzieckiem i rodziną.
Świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy partnerów.  Osobą odpowiedzialną jest P.Ewelina Wujak – 94 318 7595, 94 318 7713.
Dzieci i młodzież można zgłaszać za pośrednictwem MGOPS (j.w.) oraz za pośrednictwem koordynatorów szkolnych (pedagodzy).
Porady/konsultacje psychologiczne odbywają się w placówkach oświatowych bądź przy ul. Reymonta 2 w Bobolicach (Przychodnia Amelia).
Zapraszamy!

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.