Warsztaty terapeutyczne „Szkoła dla rodziców z Pozytywną Dyscypliną”

Mając na względzie dobro rodziny Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zorganizował warsztaty terapeutyczne „Szkoła dla Rodziców z Pozytywną Dyscypliną”. Szkolenie obejmowało cykl sześciu spotkań, w których czynnie uczestniczyło 12 osób, mieszkańców gminy Bobolice. Głównym celem przeprowadzonych zajęć było nabycie przez rodziców niezbędnych umiejętności do pracy z dzieckiem, dostarczenie rodzicom gotowych narzędzi i technik pomocnych w procesie wychowawczym oraz takie modelowanie zachowań rodziców aby rodzicielstwo stało się źródłem radości a nie tylko trosk. Na zakończenie rodzice otrzymali zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w w/w warsztatach.

Zajęcia prowadziła Małgorzata Popowicz – psycholog, Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny. Warsztaty finansowane były ze środków GKRPA w Bobolicach.

Dziękuję Rodzicom za wzięcie udziału i życzę radosnego rodzicielstwa.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.