Zakres

Istotą „Węzełka życia” jest przyspieszenie dotarcia do kluczowych informacji ratujących życie, usprawnienie pracy ratowników medycznych, skrócenie czasu udzielania pomocy medycznej w domu osoby wzywającej pomocy. Umieszczona w ustalonym miejscu – lodówka (oznaczona naklejką) – koperta z ważnymi informacjami pozwoli na usprawnienie pracy służb ratunkowych podczas akcji. Informacje zawarte w „Węzełku życia” ułatwią ratownikom podjęcie właściwego działania a czasami nawet wyeliminują konieczność transportu na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) w celu zdiagnozowania choroby.
Założeniem projektu jest wyposażenie 500 osób starszych, przewlekle chorych i samotnych w zestaw „Węzełek życia”. Planuje się realizację projektu w II etapach. I etap w I roku realizacji projektu, ok. 300 osób, II etap w kolejnych latach, zgodnie z potrzebami.
Na podstawie karty informacyjnej senior przygotowuje informację na temat: stanu swojego zdrowia (przebyte i aktualne choroby), przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń. Osoba wypełniająca kartę podaje również numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Tak przygotowana informacja ważna jest przez rok, po roku lub w miarę potrzeb powinna być aktualizowana. Wypełnioną kartę w plastikowej kopercie umieszcza się w lodówce w widocznym miejscu. O projekcie „Węzełek życia” będą poinformowani ratownicy pogotowia obsługujący Gminę Bobolice.
Kartę informacyjna wypełnia osoba starsza, która ją otrzymała przy ewentualnej pomocy partnerów projektu, zajmujących się dystrybucją zestawów.
28 czerwca 2016 roku odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bobolicach  spotkanie partnerów. Spotkanie skupiło wokół siebie osoby zainteresowane  podjęciem akcji, która  ma za zadanie  przede wszystkim ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Komentarze są wyłączone.