Wsparcie dla członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych

Gmina Bobolice odpowiadając na ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nabór przystąpiła do realizacji Programu  „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2019.Na sesji Rady Miejskiej w Bobolicach w dniu 26-09-2019 roku została podjęta  Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, która wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty opublikowania  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Celem programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2019  jest odciążenie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywanych dotychczas obowiązkach lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowana  w formie  pobytu dziennego w postaci  usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Często także dochodzi do sytuacji, w której członek rodziny lub opiekun sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną nie może sprostać swoim codziennym obowiązkom ma poczucie bezsilności. I właśnie z tą myślą i wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom został stworzony ten program.
Dlatego zapraszamy do korzystania z tej nowej formy pomocy i możliwości wsparcia  jakie oferuje  „Opieka wychnieniowa”-edycja2019. Pracownicy socjalni MGOPS w Bobolicach  służą pomocą i czekają na tych z Państwa, którzy wyrażą swoją chęć uczestnictwa.

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.