ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BOBOLICE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach
i instytucjach które mogą Ci pomóc
PRZYJDŹ NA SPOTKANIE
15 maja 2023 r.
w godz. 12.00 – 14.00 czekają na Ciebie specjaliści
Miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice, pok. nr 6.

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.