Zmiana kryteriów dochodowych -Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Szanowni Państwo informujemy, iż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do 15.09.2018 r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15.10.2018 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od 1 października 2018 r. zmianie ulegną kryteria dochodowe.

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie będzie mogła być wyższa niż 528 zł na osobę w rodzinie (obecnie 514 zł na osobę w rodzinie)

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 94 31-87-595. Wnioski wydawane będą przez pracowników socjalnych oraz w pokoju  nr 1 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od 13 sierpnia 2018 r.

 

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.