Pomoc Żywnościowa 2024

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu Fundusze europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach Podprogramu 2023.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, w imieniu gminy Bobolice, podpisał porozumienie z Caritas Diecezji na potrzeby realizacji pomocy żywnościowej.
Szanowni Państwo, kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach programu wynosi obecnie 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynosi odpowiednio:
-2.056,40 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
-1.590,00 zł  w przypadku osoby w rodzinie.
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Pracownicy socjalni bobolickiego ośrodka pomocy społecznej wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej osobom spełniającym kryteria.
Z wydanym skierowaniem przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach   należy zgłaszać się do Koła Parafialnego Caritas w każdy poniedziałek, od godz. 9.00 do 12.00, w salce przy ul. Kościelnej 1 w Bobolicach, planowany termin wydawania żywności do I połowa lipca 2024 r.

Marek Golas- Burmistrz Bobolic
Jolanta Stępień – Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.