Szanowni Państwo,

Seniorzy z Gminy Bobolice w Gminie Bobolice trwa badanie ankietowe wśród osób, które ukończyły 60. rok życia. Dzięki poznaniu sytuacji, potrzeb i możliwości Seniorów będziemy mogli opracować Lokalny Program Polityki Senioralnej na lata 2021 – 2025, który przedstawimy Radzie Miejskiej w Bobolicach. Dokument ten określi kierunki działań lokalnych władz na najbliższe lata. Chcemy poznać i dobrze zrozumieć… Czytaj dalej…

Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej przystąpi do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Nowa edycja – Podprogram 2020 – powinna rozpocząć się na przełomie listopada i grudnia. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny… Czytaj dalej…

Szanowni Państwo

osoby borykające się z problemem uzależnień (osoby uzależnione i współuzależnione)  mają możliwość. uzyskania wsparcia ze strony referenta ds. uzależnień Pani Małgorzaty Wójcik  w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godz. od 07.00 do 10.00.  Dotychczas punkt przyjęć czynny był przy ul. Koszalińskiej 5. Od dnia 19.10.2020 r. zapraszamy Państwa do punktu przyjęć przy ul. Ratuszowej 1 w Bobolicach. Istnieje także możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: uzaleznienia@bobolice.pl lub drogą… Czytaj dalej…

Szanowni Państwo,

osoby będącym w kryzysie, osoby uzależnione, współuzależnione, doświadczające przemocy bądź stosujące przemoc mającą swoje źródło w nadużywaniu alkoholu mogą skorzystać  z poradnictwa i konsultacji terapeuty uzależnień. Punkt Konsultacyjno- Informacyjnym mieści się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jedności Narodowej 13 w Bobolicach, jednakże ze względu na pandemię, przyjmowanie Klientów odbywa się obecnie w punkcie przy Urzędzie Miejskim przy ul. … Czytaj dalej…

Centrum Wsparcia Integracji (FAMI)

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska rozpoczyna realizację projektu pt. „Centrum Wsparcia Integracji” współfinasowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Projekt jest skierowany do cudzoziemców przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego i realizowany na podstawie umowy: nr 41/12-2019/FAMI W ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracji” Cudzoziemcy z grup krajowych „Integracja” oraz „Legalna migracja” otrzymają bezpłatną pomoc w zakresie:… Czytaj dalej…

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Ciemna strona uzależnienia – jasna strona mocy życia bez nałogu” organizowanego z okazji 30-lecia pomocy społecznej.

19 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 67/2020 Kierownika MGOPS z dn. 15.09.2020 r., do oceny prac zgłoszonych w plastycznym konkursie profilaktycznym. Na konkurs wpłynęło 5 prac, w kategorii C – powyżej 16 r.ż. Prace konkursowe zostały ocenione na podstawie następujących kryteriów: a) zgodność pracy z tematyką, b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, c) czytelność przekazu, d) ogólne wrażenia estetyczne…. Czytaj dalej…

Spotkanie z okazji 30-lecia pomocy społecznej w Bobolicach

21 września 2020 r. pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach wraz z Panią Jolantą Stępień zostali zaproszeni w gościnne progi Urzędu Miejskiego w Bobolicach. Spotkanie z władzami naszej gminy zostało zorganizowane z okazji 30-lecia pomocy społecznej. Było ono okazją do złożenia przez Panią Mieczysławę Brzozę Burmistrz Bobolic podziękowań pracownikom pomocy społecznej za wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka… Czytaj dalej…

Złoty Gryf dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

W piątek, 18 września 2020 r. podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 680-lecia Bobolic Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach zostało odznaczone Złota Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Z rąk Pana Stanisława Wziątka członka Zarządu odznaczenie odebrał Pan Marcin Pachołek – Prezes. Z wnioskiem o odznaczenie wystąpiła Pani Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic, za co z całego serca dziękujemy. Jest to dla nas ogromne… Czytaj dalej…

Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

W piątek 18 września 2020 r. podczas uroczystości z okazji 680-lecia Bobolic Pani Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach znalazła się w zacnym gronie osób odznaczonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego wręczył Pan Stanisław Wziątek Członek Zarządu. Odznaka została nadana w uznaniu zasług dla regionu…. Czytaj dalej…