Program Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego

  Szanowni Państwo, od 2019 roku Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach  realizuje  Program Opieka Wytchnieniowa, w tym w formie pobytu całodobowego. Mając na względzie opinie i zadowolenie Uczestników podjęliśmy się, po raz kolejny, zorganizowania 14 dniowego pobytu w ośrodku całodobowym. Pobyt będzie realizowany przez firmę Rajpol  prowadzącą Dom Seniora FAMILIA w terminie od 01.07.2022 r. do 30.11.2022 r. Pobyt adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, … Czytaj dalej…

Oferta wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób zagrożonych stosowaniem przemocy w rodzinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie planuje zorganizować na terenie Gminy Bobolice cykl programów wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Warunkiem skorzystania z oferowanej formy wsparcia jest ukończenie Programie korekcyjno-edukacyjnego, którego realizatorem na terenie Powiatu Koszalińskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Koszalinie… Czytaj dalej…

Pobyt całodobowy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

Szanowni Państwo, od 2019 r realizujemy Program Opieka Wytchnieniowa, od 2021 r również w formie pobytu całodobowego. W 2021 roku po raz pierwszy 4 osoby uzyskały wsparcie w formie pobytu całodobowego.  Podczas  12-dniowego pobytu,  w malowniczo położonym  Domu Seniora Familia znajdującym się w Sitnie, uczestnicy zostali poddani rehabilitacji i usługom pielęgnacyjno-zdrowotnym. Przyczyniło się to do polepszenia sprawności i nabycia większej samodzielności w czynnościach życia codziennego. Nie bez znaczenia były… Czytaj dalej…

EdukujeszRatujesz – film edukacyjny „Bezpieczeństwo nad wodą”

Szanowni Państwo! w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym dziś pragniemy polecić Państwa uwadze film „Bezpieczeństwo nad wodą”, który opracowaliśmy we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu oraz WOPR’em. W materiale filmowym zaprezentowanych zostało 10 niezwykle istotnych zasad, których przestrzeganie znacząco wpływa na bezpieczeństwo podczas pobytu nad wodą. Film został opracowany na potrzeby akcji „Edukujesz-Ratujesz”. Gorąco zachęcamy do wykorzystania filmu podczas zajęć o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym…. Czytaj dalej…

Opaski bezpieczeństwa już u seniorów

Szanowni Boboliccy Seniorzy, ogromnie się cieszymy, że Gmina Bobolice może Państwa wesprzeć, że możemy Państwu dostarczyć opaski bezpieczeństwa. W marcu tego roku Gmina Bobolice otrzymała dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Wsparcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” lub „teleopieki”…. Czytaj dalej…

XXI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto… Czytaj dalej…