Gmina Bobolice otwarta na problemy osób dotkniętych kryzysem psychicznym

Mając na uwadze polepszenie jakości życia osób dotkniętych kryzysem psychicznym Gmina Bobolice podjęła od 2018 r. współpracę ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach realizacji projektu pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Miasto Koszalin i powiat koszaliński” współpracował z Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie. 13 grudnia 2018 r. została podpisana umowa… Czytaj dalej…

OFERTA PRACY Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zatrudni osobę na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

Wymiar etatu: umowa o pracę pełny etat Przewidywany termin zatrudnienia:  lipiec 2021 r.   Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy  z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku   umieszczonemu w pieczy zastępczej; udzielanie pomocy… Czytaj dalej…

PUP w Koszalinie realizuje projekt aktywizacji osób pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głownie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zwłaszcza… Czytaj dalej…

Ważne !!! Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach dniu 04.06.2021 r. będzie nieczynny.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach uprzejmie informuje, że w dniu 04.06.2021 r. ( piątek) ośrodek będzie nieczynny za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Koszalin działania towarzyszące – Podprogram 2020

Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będzie realizował działania towarzyszące, które  mają na celu wzmacnianie samodzielności       i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego: Rodzaj działań Planowane terminy zajęć Liczba zajęć/godzin dydaktycznych Warsztaty kulinarne Czerwiec 2021r Lipiec 2021r 1/2 godziny 1/2 godziny Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia Maj 2021r Czerwiec 2021r Lipiec… Czytaj dalej…

Seniorze, rachmistrzowie nie chodzą po domach!

Na początku maja 2021 roku do mieszkania 78-letniej seniorki z Łobza (województwo zachodnio-pomorskie) zapukała około 50-letnia kobieta, która podała się za rachmistrza spisowego. Oszustka zmanipulowała seniorkę, aby ta wpuściła ją do mieszkania, prosząc o szklankę wody. Gdy seniorka poszła do kuchni, przestępczyni ukradła pieniądze i uciekła. Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora przypomina, że rachmistrzowie do odwołania nie chodzą po domach w celu przeprowadzenia spisu powszechnego! W ramach… Czytaj dalej…

Zapytanie ofertowe polegające na wydruku i dostawie talonów w formie papierowej dla Klientów M-GOPS w Bobolicach w związku z realizacją Programu osłonowego”Racjonalnie wydana złotówka”

Ogłoszenie do składania ofert na realizację Programu osłonowego „Racjonalnie wydana złotówka” w części dotyczącej realizacji talonów dla Klientów MGOPS

Pliki do pobrania: Ogłoszenie – Zaproszenie Zał 1 do Umowy – wzór talonu Zał 1 Program RWZ Zał 2 Deklaracja współpracy Zał 3 – wzór umowy

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w dniu 21.06.2021 r. Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 31.05.2021 r. do 02.06.2021r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach. W przypadku nie odebrania decyzji w w/w terminie świadczenie nie zostanie wypłacone. Stypendium należy rozliczyć w formie imiennych faktur do 31.08.2021r.

Program osłonowy p.n. ,,Racjonalnie wydana złotówka”.

Szanowni Państwo, Boboliccy Przedsiębiorcy informuję, że Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/244/21 z dnia 25 marca 2021 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 1808) wprowadzono do realizacji Program osłonowy p.n. ,,Racjonalnie wydana złotówka”. Program jest narzędziem służącym stworzeniu na terenie działalności MGOPS tj. Gminy Bobolice systemu pomocy dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja programu ma służyć w perspektywie zahamowaniu procesu… Czytaj dalej…