Programy rekomendowane

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach jako koordynator zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Bobolice  przystępuje do realizacji dwóch programów profilaktycznych, które oparte są na naukowych podstawach, wykorzystują skuteczne strategie profilaktyczne i znajdują się w Bazie programów rekomendowanych utworzonej w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Lawendowe Wzgórza w Szczecinku… Czytaj dalej…

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: „Alkohol drogą donikąd”

Czytaj dalej…

Byliśmy EKO w Chmielnie

18 sierpnia 2021 r. odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny „JesteśMY EKO” w Chmielnie. Inicjatywa została dofinansowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik 2019 – 2021. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach wraz z grupą nieformalną, a współorganizatorem: Sołectwo Chmielno, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach. Na pikniku… Czytaj dalej…

Alkohol drogą donikąd

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach przy współpracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Alkohol drogą donikąd” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Bobolicach w okresie od października do grudnia 2021r. W ramach projektu realizujemy Program Domowi Detektywi… Czytaj dalej…

Pomoc materialna 2021/2022

Szanowni Państwo, informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13. Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie… Czytaj dalej…

Informacja o RADiM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – obejmuje warsztaty,… Czytaj dalej…

Spotkanie Zarządu BUTW

W dniu 4 sierpnia br. Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza zaprosiła do Ratusza zarząd Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (BUTW) w składzie: Juliusz Glaser, Jadwiga Glaser, Eufemia Strok, Helena Bubień. W spotkaniu uczestniczyła również Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, która z ramienia swoich obowiązków współpracuje z BUTW – em, który działa w strukturach Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach… Czytaj dalej…

Wspomnienie wypoczynku letniego

Po raz kolejny zostaliśmy obdarowani propozycją wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze strony Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. Tegorocznym organizatorem kolonii letniej było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych w Lublinie.  Dzieci i młodzież wyjechali na spotkanie z letnią przygodą do malowniczej wsi podhalańskiej Małe Ciche położonej w gminie Poronin. Zajęcia były realizowane w formie wycieczek i zajęć na terenie ośrodka kolonijnego. Dzieci wróciły bogatsze… Czytaj dalej…

Spotkania z Klubowiczami klubów seniora

Okres pandemii i „lockdownu” wymusił niestety konieczność  ograniczenia wspólnych spotkań. Po wielu miesiącach przerwy, w dniach 28 i 29 lipca br., Burmistrz Mieczysława Brzoza wraz z Panią Jolantą Stępień i Panią Ingą Lewicką spotkała się z trzema funkcjonującymi na terenach wiejskich Klubami Seniora: – Kłanino „Jesienne Róże”, – Głodowa „Pod Klonem”, – Porost „ Czerwone Jarzębiny”. Były to ciekawe i odbyte w miłej… Czytaj dalej…

Kolonie dla dzieci rolników

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie przekazało nam ofertę dotyczącą organizacji kolonii dla dzieci rolników w ośrodku kolonijnym „Jędruś” w Poroninie k/Zakopanego, w terminie 18.08.2021-27.08.2021. Stowarzyszenie zapewnia pełną organizację kolonii – transport autokarowy, zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wychowawców, opiekę medyczną, przewodnika, pilota, bilety wstępu itp. Wypoczynek letni w formie kolonii… Czytaj dalej…