Zapytanie ofertowe na prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

Znak sprawy: MGOPS.273.2.2021                                   Bobolice, 17.02.2021 Zapytanie ofertowe na prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach 1.Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach Jedności Narodowej 13 76-020 Bobolice tel: 94 318 75 95 e-mail:mgops@bobolice.pl 2.Przedmiot zamówienia: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zgodnie z ustawą z dnia… Czytaj dalej…

Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w pandemii?

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelką pomoc i wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej na terenie Gminy Bobolice świadczą pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13, tel. 94 3187595 lub dzielnicowi z Posterunek Policji w Bobolicach, ul. Koszalińska 8A, tel. 47 7841214. Czytaj dalej…

Szanowni Państwo, Seniorzy z Gminy Bobolice

W Gminie Bobolice trwa badanie ankietowe, które ma na celu zebranie przez nas ocen dotyczących przydatności i atrakcyjności przygotowanego specjalnie dla Was narzędzia komunikacji, jakim jest funkcjonujący na stronie internetowej gminy od maja 2020 r. Bobolicki Portal Seniora. Za pośrednictwem tej ankiety pragniemy poznać Wasze opinie i oczekiwania dotyczące funkcjonalności, wyglądu i zakresu zawartych tu informacji. Ankieta jest w pełni anonimowa. Właściwe… Czytaj dalej…

Program „Wspieraj seniora” w Bobolicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach realizuje Program „Wspieraj seniora”. Seniorzy mogą uzyskać pomoc w zakresie: – pomoc w zakupach, – pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, wyprowadzenie psa. Telefon komórkowy 534883723 lub 784058352. Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na specjalną infolinię 22 505 11 11 . Koszt połączenia wg stawek operatora. Zgłoś, że podjąłeś decyzję, by dla bezpieczeństwa pozostać… Czytaj dalej…

Koło parafialne Caritas informuje.

Szanowni Państwo, Koło parafialne Caritas informuje, że żywność w ramach Programu Pomoc Żywnościowa będzie wydawana od 8 lutego 2021 r. w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do 12.00 w salce przy ul. Kościelnej 1 w Bobolicach. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Podprogramu 2020 udzielana jest… Czytaj dalej…

PCK w Koszalinie informuje.

  Szanowni Państwo, PCK w Koszalinie informuje, że w związku z wydawaniem żywności z Podprogramu POPŻ 2020 rejestrowanie osób posiadających skierowania odbywać się będzie tylko w poniedziałki i piątki w godz. od 8.00-do 15.00. Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie Grunwaldzka 20 75-214 Koszalin tel. 94 342 50 33, 502 312 277 Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej… Czytaj dalej…

Sprawca przemocy opuści mieszkanie !!! – skrót najważniejszych informacji

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie będą miały możliwość skorzystania z dwóch form wsparcia w zakresie odseparowania osoby stosującej przemoc domową. Pierwsza możliwość, to złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Druga możliwość, to działania podjęte przez Policje podczas interwencji domowej…. Czytaj dalej…