Spotkanie z okazji 30-lecia pomocy społecznej w Bobolicach

21 września 2020 r. pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach wraz z Panią Jolantą Stępień zostali zaproszeni w gościnne progi Urzędu Miejskiego w Bobolicach. Spotkanie z władzami naszej gminy zostało zorganizowane z okazji 30-lecia pomocy społecznej. Było ono okazją do złożenia przez Panią Mieczysławę Brzozę Burmistrz Bobolic podziękowań pracownikom pomocy społecznej za wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka… Czytaj dalej…

Złoty Gryf dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

W piątek, 18 września 2020 r. podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 680-lecia Bobolic Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach zostało odznaczone Złota Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Z rąk Pana Stanisława Wziątka członka Zarządu odznaczenie odebrał Pan Marcin Pachołek – Prezes. Z wnioskiem o odznaczenie wystąpiła Pani Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic, za co z całego serca dziękujemy. Jest to dla nas ogromne… Czytaj dalej…

Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

W piątek 18 września 2020 r. podczas uroczystości z okazji 680-lecia Bobolic Pani Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach znalazła się w zacnym gronie osób odznaczonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego wręczył Pan Stanisław Wziątek Członek Zarządu. Odznaka została nadana w uznaniu zasług dla regionu…. Czytaj dalej…

Niespodzianka z Odnowy

Wczoraj, 17 września 2020 r. uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy Odnowa w Bobolicach wraz z Panią Ingą Lewicką i terapeutami odwiedzili pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach. Okoliczność zacna, bo 30 – lecie pomocy społecznej. Na ręce Pani Jolanty Stępień – kierownika – złożyli życzenia z tej okazji i prezenty wykonane przez uczestników. Dziękujemy za pamięć i życzenia.

INFORMACJA

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje, że w dniu 21.09.2020 r. ośrodek czynny będzie do godziny 12.45

Wsparcie osób w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od wielu lat podejmuje na terenie gminy szereg inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizowane są programy adresowane do ofiar i sprawców przemocy, odbywają się szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzone jest poradnictwo dla osób doświadczających przemocy, interwencje wobec osób stosujących przemoc, jak… Czytaj dalej…

„Ciemna strona uzależnienia – jasna strona mocy życia bez nałogu”

Jeszcze tylko do 10 września br. można zgłaszać swoje prace w profilaktycznym konkursie plastycznym pt. „Ciemna strona uzależnienia – jasna strona mocy życia bez nałogu”. Celem konkursu jest: prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień, popularyzacja wiedzy na temat uzależnień, kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego życia, podnoszenie wiedzy na temat negatywnych konsekwencji wynikających z uzależnień – nałogów, wzbudzenie pozytywnych refleksji w zakresie… Czytaj dalej…

W Chmielnie świetlica jest dobra na wszystko

W świetlicy wiejskiej w Chmielnie był realizowany projekt pt. „Świetlica dobra na wszystko – centrum lokalnej społeczności w Chmielnie”, finansowany ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, Program Społecznik 2019 – 2021. Z małym poślizgiem ze względu na stan pandemii w sierpniu rozpoczęły się zajęcia dla dzieci i nie tylko. Dzieciaki korzystały z zakupionych w ramach projektu gier (Kącik gier i zabaw), a przy pięknej pogodzie prowadzony były… Czytaj dalej…

Co słychać u Seniorów?

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach realizuje projekt pt. „Starość może być piękna – wsparcie działalności klubów seniora na terenie gminy Bobolice”, finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w sześciu miejscowościach: Porost, Drzewiany, Kłanino, Głodowa, Bobolice i po raz pierwszy… Czytaj dalej…

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie przekazało do MGOPS w Bobolicach ofertę dotyczącą organizacji kolonii dla dzieci rolników w Białym Dunajcu k/Zakopanego w terminie: 20.08.2020 r. – 29.08.2020 r. Stowarzyszenie zapewnia pełną organizację kolonii – transport autokarowy, zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki… Czytaj dalej…