Dodatek osłonowy – nowe świadczenie mające na celu ochronę osób i rodzin w trudnej sytuacji bytowej przed rosnącymi cenami energii, gazu i żywności

Szanowni Państwo, świadczenie będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w budynku przy ul. Jedności Narodowej 13.
Wnioski można składać w okresie od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
– w formie papierowej u pracowników socjalnych lub w pokoju Nr 11 i 14 od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 08:00 do 13:00, w czwartki od 08:00 do 16:00 (wyjątkowo w godz. od 14:00 do 16.00 w pokoju Nr 5).
Dodatek osłonowy – przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). Czytaj dalej…

Szanowni Państwo!

Zima to okres trudny dla osób bezdomnych. Ludzie ci mogą być dotknięci różnymi zagrożeniami życia i zdrowia.  Niejednokrotnie nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć się przed skutkami zimy.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o informowanie strażników miejskich, policjantów i pracowników socjalnych o zauważonych osobach bezdomnych, które są narażone na wychłodzenie organizmu.
MGOPS w Bobolicach zawarł umowę z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnym w Darżewie na udzielenie schronienia oraz ze Stowarzyszeniem Jesień z siedzibą w Nowym Jasińcu na udzielenie schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych.
Informację o możliwościach pomocy osobom bezdomnym można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13, tel. 094 3187 595 i 3187 713. Czytaj dalej…

Bezpłatne warsztaty cyfrowe on-line dla seniorów

Fundacja Pro Cultura, Fundacja Zaczyn oraz Fundacja Age Hub zapraszają do udziału w projekcie „Radio Sovo” www.radiosovo.pl  oraz  https://zaczyn.org/. W ramach tego działania  bez żadnych opłat, zrealizowane będą warsztaty cyfrowe na dowolny temat dla słuchaczy 60+ Zajęcia poświęcone są obsłudze internetu, obsłudze smartfona, korzystaniu z aplikacji na telefonach i tabletach, e-bezpieczeństwu, korzystaniu z social mediów, fotografii cyfrowej, e-administracji, kulturze w sieci, e-bankowości… Czytaj dalej…

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Bobolice po raz 3 podjęła się realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez  wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. W poprzednich edycjach łącznie w ramach Programu z usług skorzystało 6 osób, które zostały obdarzone nowym spojrzeniem na niepełnosprawność i zainspirowane do podjęcia aktywności. Program… Czytaj dalej…

Opieka Wytchnieniowa w Gminie Bobolice

Gmina Bobolice odpowiadając na ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nabór przystąpiła po raz czwarty w 2022 roku do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022. W poprzednich latach łącznie programem zostało objętych 10 osób. Doświadczenia płynące z realizacji dotychczasowych edycji Programu wskazują na konieczność kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania… Czytaj dalej…

OFERTA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, informujemy o dostępnych formach wsparcia udzielanych przez specjalistów za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej. Wsparcie lokalne: psycholog Małgorzata Popowicz – psycholog.mgops@bobolice.pl terapeuta uzależnień Violetta Mikołajek – terapeuta.mgops@bobolice.pl prawnik Igor Pomorski – prawnik.mgops@bobolice.pl pracownicy socjalni – tel. (94) 318 75 95 (od poniedziałku do piątku) bezpłatne porady… Czytaj dalej…

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 grudnia 2021 roku wznowiło swoją działalność Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego. Zadanie, zaplanowane na okres 5 lat, realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 i finansowane przez Ministra Zdrowia. Centrum Wsparcia to 24-godzinne, bezpłatne centrum, udzielające wsparcia każdej osobie w kryzysie psychicznym. Pod numerem 800 70 2222 dyżurują psychologowie – specjaliści, gotowi wysłuchać… Czytaj dalej…

Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Zachodniopomorska Karta Seniora.

Szanowni Państwo, pragnę Państwa zachęcić do składania wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Karty wydawane są bezpłatnie. Umożliwiają one na korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu. Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego. O wydanie Zachodniopomorskiej Karty… Czytaj dalej…

Wkrótce rusza nabór wniosków w programie „Rodzina 500+”

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2022 r., rozpocznie się już… Czytaj dalej…

Poznaj Swojego Sąsiada-Seniora

Najbardziej dotkliwym problemem osób starszych jest samotność i brak zainteresowania ze strony najbliższego otoczenia. Nawet najbardziej samotny człowiek ma sąsiada. I każdy z nas jest czyimś sąsiadem. Często Seniorzy nie chcą prosić o pomoc. Albo nie chcą przeszkadzać, kiedy widzą, jak spieszymy się każdego dnia do pracy czy na zakupy zajęci swoimi sprawami. Ich izolację pogłębiła trwająca od ponad roku pandemia. Tymczasem… Czytaj dalej…

Dla kogo wyższy dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości przysługuje wyłącznie osobom, które dokonały wpisu swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeżeli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB , wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego. Źródła ogrzewania podlegające wpisowi do CEEM i kwalifikujące do otrzymania podwyższonego dodatku osłonowego to: kocioł na paliwo stałe, kominek, „koza”, ogrzewacz powietrza,… Czytaj dalej…