Centrum Wsparcia Integracji (FAMI)

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska rozpoczyna realizację projektu pt. „Centrum Wsparcia Integracji” współfinasowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).
Projekt jest skierowany do cudzoziemców przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego i realizowany na podstawie umowy: nr 41/12-2019/FAMI
W ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracji” Cudzoziemcy z grup krajowych „Integracja”
oraz „Legalna migracja” otrzymają bezpłatną pomoc w zakresie:
-Punkt informacyjno-doradczy dla Uczestników Projektu, w którym będą udzielane kompleksowe porady i informacje.
-Pomoc przy formalnościach związanych z legalizacją pobytu w Polsce.
-Dopełnianie formalności legalnego zatrudnienia, czy uzyskiwania ubezpieczenia zdrowotnego.
-Częściowe pokrywanie kosztów okresowych zobowiązań czynszowych.
-Kursy adaptacyjne, które przybliżą Uczestnikom Projektu polskie prawo, tradycję i kulturę.
-Kursy języka polskiego dla Uczestników Projektu skupiające się na praktycznym zastosowaniu języka polskiego w pracy, edukacji i przy obcowaniu z kulturą polską.
-Zajęcia wyrównawczo-edukacyjne dla dzieci wymagających wsparcia socjoterapeutycznego.
-Dofinansowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, muzycznych i artystycznych dla dzieci i młodzieży.
-Spotkania z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, Policji, Straży Granicznej, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Uczelni Wyższych, Stowarzyszeniami Pracodawców działającymi na terenie województwa.
-Porady prawnicze, pomocy psychologiczna, konsultacje z tłumaczem.
Miejsce udzielania pomocy to „Centrum Wsparcia Integracji”, ul. I-go Maja 18/2 (pasaż Millenium),
75-061 Koszalin, numer telefonu: +48 539 677 733
Dni i godziny pracy Ośrodka:
-poniedziałek – 08:00-17:00
-wtorek-piątek – 08:00-14:00

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.