CZAS NA NAS …

Działamy, przygotowujemy się do realizacji zadań, ustalamy terminy …….. Na dobry początek prezentacja plakatu informującego o projekcie.

Przypomnijmy: w ramach projektu zostanie utworzone ciało dialogu obywatelskiego – Gminna Rada Seniorów, która będzie reprezentować interesy osób starszych i umożliwi im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Ponadto, projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla liderów lokalnych, którzy odgrywają istotną rolę w mobilizowaniu społeczności lokalnej i angażowaniu jej w procesy decyzyjne oraz szkoleń dla organizacji pozarządowych. Szkolenia mają na celu rozwinięcie umiejętności dotyczących komunikacji, budowania partnerstw oraz rozwiązywania konfliktów w celu skutecznego realizowania projektów społecznych.
Przewidujemy również przeprowadzenie aktywnych konsultacji projektów aktów prawa miejscowego. Będzie to forma dialogu pomiędzy władzami lokalnymi a społecznością, która umożliwi obywatelom aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia lokalnych regulacji.
To tak w telegraficznym skrócie. Już wkrótce więcej szczegółów …..

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.