Czas na nas – Gminna Rada Seniorów już wkrótce

Szanowni Seniorzy, 11 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Bobolicach spotkali się włodarze gmin Bobolice, Biały Bór i Tychowo. W spotkaniu uczestniczył Paweł Mikołajewski Burmistrz Białego Boru,  Robert Falana Burmistrz Tychowa, Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic, Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, Agnieszka Łazor Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze, Agnieszka Jankowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie oraz Halina Michalak Sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach.
SWIS w Bobolicach, którego partnerem jest bobolicki ośrodek pomocy społecznej, znalazło się wśród 31 organizacji w Polsce, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności, w Priorytecie 3 – Organizacje obywatelskie w życiu publicznym na realizację projektu „Czas na nas – dialog obywatelski i partycypacja w wybranych powiatach WZP”.
Omówiono ogólne założenia i zaplanowane do realizacji działania. Projekt przewiduje ponadgminny wymiar współpracy samorządów i organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie idei partycypacji i włączania mieszkańców w procesy tworzenia polityk publicznych. W ramach projektu, wspólnie z Seniorami, będziemy uczestniczyć w tworzeniu Gminnych Rad Seniorów.
Już wkrótce zostanie podpisany list intencyjny pomiędzy gminami Bobolice, Biały Bór i Tychowo w zakresie określenia ram współpracy przy realizacji projektu.

Seniorzy zapraszamy do współpracy.

 

Halina Michalak

Sekretarz SWIS

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.