Dla kogo wyższy dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości przysługuje wyłącznie osobom, które dokonały wpisu swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeżeli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB , wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego. Źródła ogrzewania podlegające wpisowi do CEEM i kwalifikujące do otrzymania podwyższonego dodatku osłonowego to: kocioł na paliwo stałe, kominek, „koza”, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.
Więcej informacji uzyskacie Państwo u pracowników socjalnych lub w pokoju Nr 11 i 14 od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 08:00 do 13:00, w czwartki od 08:00 do 16:00 (wyjątkowo w godz. od 14:00 do 16.00 w pokoju Nr 5) bądź telefonicznie 94 31 87 595 lub 94 31 87 713.
Złożenie deklaracji do CEEB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.