Dodatek Energetyczny

Uwaga!

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Akt prawny

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

 Zakres

Okres decyzji przyznającej dodatek energetyczny uzależniony jest od decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wynosi:
1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną -12,09 zł/miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesięcznie,
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób –20,15 zł/miesięcznie

Terminy składania wniosku:

Wnioski przyjmowane są w pokoju Nr 5 w terminie od 1-go do 15-tego każdego miesiąca w godzinach od 8:00 do 12:00

 

Pliki do pobrania:
wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Komentarze są wyłączone.