Dodatek Osłonowy 2024

Akty Prawne:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( Dz.U. z 2023 r., poz. 759 z późn. zm);
-Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
Wzór wniosku na dodatek osłonowy

 

Informacja

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Dodatek przysługuje osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe:
– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem lub paliwami węglopochodnymi wynosi:
– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski można składać w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 30 czerwiec 2024 r.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Pliki pobrania !!!

1. Wniosek o dodatek osłonowy 2024 r.

2. Obowiązek informacyjny

Komentarze są wyłączone.