ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że w związku ze zmianami ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny  jest możliwość złożenia  wniosku i otrzymanie Kart w formie elektronicznej .

Kroki jakie należy podjąć aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny to:

  1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia , podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
  2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać minimalnie do tygodnia)
  3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu
  4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie  dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek  o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę karty w kwocie 9,21 zł

Od dnia 1.01.2019 r. prawo do posiadania Karty będzie przysługiwało członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Wnioski o wydanie Karty  należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bobolicach w pokoju nr 1 w dniach od poniedziałku do piątku w godz od 8.00-12.00. Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod nr telefonu 94 318 75 95

 

Małgorzata Walaszczyk

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.