I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach i n f o r m u je, że w grudniu 2018 roku wnioski o pomoc wraz z dokumentacją pracownicy socjalni będą przyjmować do dnia 11 grudnia 2018 roku.

Jolanta Stępień

Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.