INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie  w dniu 15.06.2020 r.

Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 25.05.2020r. do 29.05.2020r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.

W przypadku nie odebrania decyzji świadczenie nie zostanie wypłacone w terminie.

Jolanta Stępień

Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.