INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie  w dniu 18.12.2020 r. Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 01.12.2020 r. do 03.12.2020r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.
W przypadku nie odebrania decyzji w w/w terminie świadczenie nie zostanie wypłacone.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.