INFORMACJA

Zima jest piękna, lecz nie sprzyja osobom bezdomnym, samotnym seniorom i osobom niezaradnym życiowo.
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w  związku ze znacznym ochłodzeniem i ujemnymi temperaturami powietrza zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców miasta i gminy o szczególne uaktywnienie i natychmiastowe reakcje dotyczące osób bezdomnych, niepełnosprawnych, starszych żyjących samotnie i osób niezaradnych życiowo. Ponieważ okres zimowy stanowi zagrożenie szczególnie dla tej grupy osób niezbędna jest współpraca wszystkich służb samorządowych, ale również mieszkańców, aby udzielona pomoc była najbardziej skuteczna.
Prosimy o informowanie pracowników socjalnych w godzinach pracy MGOPS w Bobolicach o niepokojących sytuacjach i miejscach pobytu osób bezdomnych oraz  konieczności udzielenia pomocy pod nr telefonu- 94 318 75 95 lub 94 318 77 13 lub email : mgops@bobolice.pl
Poza godzinami pracy MGOPS prosimy o powiadamianie Policji lub Straży Miejskiej.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.