Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz o pomocy medycznej dostępnej w woj. zachodniopomorskim

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2022 przygotował Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz o pomocy medycznej dostępnej w województwie zachodniopomorskim na rok 2022.
Informator ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zagrożeń zdrowia psychicznego, form pomocy oraz miejsc, gdzie na terenie województwa zachodniopomorskiego taką pomoc można uzyskać. Został opracowany przez specjalistkę psychiatrii praktykującą
na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nie ma charakteru publikacji naukowej, ale ma stanowić dla mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego przystępne źródło wiedzy w sytuacjach pogarszającego się samopoczucia psychicznego ich samych lub bliskich. Omówione w publikacji zagadnienia oparte są przede wszystkim na wiedzy oraz bogatym, praktycznym doświadczeniu autorki i jej znajomości naszego regionu.

Plik do pobrania

Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz o pomocy medycznej dostępnej w województwie zachodniopomorskim.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.