Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku konfliktem zbrojonym to wiadomość ta jest właśnie dla Ciebie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zapraszamy Obywateli Ukrainy do Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Na podstawie art. 32 ust.1 Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
MGOPS w Bobolicach może w razie potrzeby zapewnić pomoc psychologiczną, świadczenia z pomocy społecznej dla osób spełniających kryteria zawarte w ustawie o pomocy społecznej.
Obywatelom Ukrainy może być przyznana także pomoc żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym pod warunkiem spełnienia kryteriów do kwalifikowania do pomocy społecznej.
Ośrodek pomocy społecznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa będzie sprawował nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego, który reprezentuje małoletniego obywatela Ukrainy przybyłego na teren RP bez opieki osób dorosłych.
Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583) osoby, których pobyt został zalegalizowany w trybie art. 2 ust. 1, mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Zapraszamy :
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13, tel. 534996011 (świadczenia rodzinne) lub 943187595, email : mgops.bobolice.pl

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.