Kampania edukacyjno-informacyjna HIV/AIDS 2021: „Czy wiesz, że ….”

Krajowe Centrum ds. AIDS w dniach: 16-30 czerwca 2021 r. podejmuje działania edukacyjno-informacyjne pod hasłem „Czy wiesz, że…”.
Początek wakacji jest szczególnie istotny z punktu widzenia poruszanej tematyki, ze względu na podwyższony poziom ryzykownych zachowań w  tym okresie.
Rosnąca liczba zakażeń w Polsce jest efektem między innymi niskiego poziomu wiedzy o HIV i AIDS i braku odniesienia ryzyka do swojej osoby  (tylko około 5-9% osób wykonało choć raz w swoim życiu test w kierunku HIV). Kontynuując działania edukacyjne podjęte w roku ubiegłym, KC ds. AIDS chce promować rzetelny przekaz obalający mity związane z zagadnieniami HIV/AIDS oraz innymi STIs, a tym samym przeciwdziałać stygmatyzacji osób zakażonych i chorych oraz ich rodzin i osób bliskich.
Kampania została przygotowana w oparciu o wyniki badań społecznych dotyczących wiedzy na temat HIV/AIDS w naszym kraju oraz informacje przekazane przez konsultantów z Poradni Internetowej HIV/AIDS oraz z Telefonu Zaufania HIV/ AIDS.
Otrzymując na bieżąco sygnały o systematycznym spadku poziomu wiedzy, w Centrum powstał pomysł na przygotowanie kampanii edukacyjnej z podstawowym przekazem, w której najczęściej powielane mity i przesądy zostają wyjaśnione jasnym i zrozumiałym językiem, połączonym z równie prostą formą graficzną.

CELE KAMPANII:

Podniesienie poziomu wiedzy, odczarowanie mitów i przybliżenie faktów na temat wirusa HIV, choroby AIDS oraz innych STIs:
-NIE ma ryzyka zakażenia HIV podczas pływania w basenie.
-NIE ma ryzyka zakażenia HIV drogą kropelkową, np. przez kaszel lub kichanie.
-NIE ma ryzyka zakażenia HIV ani przez ukąszenie, ani przez rozgniecenie na sobie, ani nawet przez połknięcie komara.
-HIV przenosi się głównie podczas niezabezpieczonych kontaktów seksualnych.
Do zakażenia kiłą, rzeżączką, HPV i innymi STIs dochodzi w podobny sposób jak do zakażenia HIV.

Zwiększenie wśród grupy docelowej świadomości, że istnieje możliwość szybkiej diagnostyki:
-Wykonanie testu jest jedyną metodą rozpoznania zakażenia HIV i innych STIs.
-Test na HIV – bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania – można wykonać w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) https://aids.gov.pl/pkd/

Rozpropagowanie informacji o miejscach, gdzie można uzyskać fachową wiedzę i pomoc w temacie HIV/AIDS oraz innych STIs:
-strona Krajowego Centrum ds. AIDS:  https://aids.gov.pl/
-Poradnia Internetowa HIV/AIDS: poradnia@aids.gov.pl
-bezpłatny Telefonie Zaufania HIV/AIDS: 800 888 448.

Grupą docelową jest ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup wiekowych:
-18 – 34 lata
-35 – 49 lat

Grupą docelową kampanii nie są osoby zakażone HIV czy chore na AIDS, które z racji swojego stanu zdrowia  są włączone do  Programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia p.n. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”, mają dużą wiedzę zarówno na temat zakażenia, jak i na temat osiągnięć współczesnej medycyny jeśli chodzi o leczenie ARV. Nie są nimi też osoby zakażone HIV, u których poziom wirusa w surowicy krwi jest niewykrywalny, a więc są praktycznie niezakaźne.

Kampania skierowana jest głównie do tych osób, które traktują temat HIV/AIDS jako problem abstrakcyjny, niedotyczący ich bezpośrednio.

Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-wegrow/kampania-edukacyjno-informacyjna-hivaids-2021-czy-wiesz-ze-

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.