Kobiety w ciąży oraz kobiety z małoletnimi dziećmi dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej uzyskać schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Najbliższe ośrodki wsparcia:

  • Dom Samotnej Matki prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Karwowo 12, 72-005 Karwowo, Powiat Policki;

  • Monar – Markot. Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi, ul. Kosynierów Gdyńskich 25, 72-010 Police;

  • Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej Dom Miłosierdzia „Betania”, 73-110 Stargard, Poczernin 17.

Chcąc skorzystać z pomocy społecznej w formie skierowania do ośrodka wsparcia należy złożyć wniosek o pomoc w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.

 

Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dnia 6 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia Procedury kierowania do Domów matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.