KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras
w Lublinie przekazało do MGOPS w Bobolicach ofertę dotyczącą organizacji kolonii dla dzieci rolników w Białym Dunajcu k/Zakopanego w terminie: 20.08.2020 r. – 29.08.2020 r.
Stowarzyszenie zapewnia pełną organizację kolonii – transport autokarowy, zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci.
Brak opłat za kolonię. Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto, zaś pozostałą część pokrywa Kuratorium Oświaty.Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:
1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (maksymalnie 16 lat).
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS
(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji.
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
–  zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,
– Karty uczestnika.
Prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl, e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl, tel. (0-81) 746 19 85 wew.2.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.