Korpus wsparcia seniorów- opaski bezpieczeństwa

Szanowni Seniorzy, Mieszkańcy Gminy Bobolice Gmina Bobolice przystąpiła do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Bobolice” na rok 2022. Realizatorem zadania, w imieniu Burmistrza Bobolic, jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach.
W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.
Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
Dzięki przystąpieniu do programu Seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu w okresie epidemii lub po jej zakończeniu, jednak nie dłużej niż do 31.12.2022 r. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest  BEZPŁATNA.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie do 28.04.2022 r. do godz. 14:00 za pośrednictwem email: mgops@bobolice.pl,  kierownik.mgops@bobolice.pl lub telefonicznie u pracowników socjalnych bądź Haliny Michalak pod nr tel. 94 31 87 595. Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.