„Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Bobolice na rok 2024”- „opieka na odległość”

Flaga i godło

Szanowni Seniorzy,  Mieszkańcy Gminy Bobolice,

Gmina Bobolice przystąpiła do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Bobolice” na rok 2024. Realizatorem zadania, w imieniu Burmistrza Bobolic, jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Modułu II – Seniorzy otrzymają opaski bezpieczeństwa z możliwością 24 godzinnego, bezpośredniego kontaktu z centrum pomocy, wyposażone w takie funkcje jak: przycisk SOS, GPS, detektor upadku, pomiar i monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (puls, saturacja, temperatura, ciśnienie).

Do udziału w Programie kwalifikowane będą osoby, które mają 60 lat i więcej, mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w sanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest  BEZPŁATNA.

Proszę Państwa o zgłaszanie osób chętnych do skorzystania z w/w oferty do kierownika lub pracowników socjalnych telefonicznie pod nr telefonu 94 3187 595 lub pisemnie na email : mgops@bobolice.pl w terminie  do dnia 31.07.2024r. oraz według potrzeb.

 

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.