„Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Bobolice na rok 2024”- „usługi sąsiedzkie”

Flaga i godło

Szanowni Seniorzy,  Mieszkańcy Gminy Bobolice,

Gmina Bobolice przystąpiła do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Bobolice” na rok 2024. Realizatorem zadania, w imieniu Burmistrza Bobolic, jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach.

W ramach Modułu I – Seniorzy będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci usług sąsiedzkich, które obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Do udziału w programie kwalifikowane będą osoby, które ukończyły 60 lat i więcej, z  powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz w.w. osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi sąsiedzkie są odpłatne, świadczone w ramach Uchwały nr XLVI/400/22 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Proszę Państwa o zgłaszanie osób chętnych do skorzystania z w/w oferty do kierownika lub pracowników socjalnych telefonicznie pod nr telefonu 94 3187 595 lub pisemnie na email : mgops@bobolice.pl w terminie  do dnia 05.07.2024r.

 

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.