Młodzi i aktywni na rynku pracy

Firma UniPRomotion wraz z Izbą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie prowadzi rekrutacje do unijnego projektu „Młodzi i aktywni na rynku pracy!”. Projekt ma na celu stworzenie szansy na rozwój i aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 15-29 lat (tzw. Grupa NEET). Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ofercie:
– indywidualne spotkania z doradca zawodowym
– indywidualne spotkania z psychologiem
– szkolenia zawodowe – podczas szkoleń uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe
– pośrednictwo pracy
– staż, za który uczestnik projektu otrzyma wynagrodzenie
– wsparcie animatora zatrudnienia podczas trwania projektu
– cykl warsztatów pomocnych w zdobyciu wiedzy osobom startującym na rynku pracy.Uczestnik projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu – obejmuje również dojazdy na staż.
Kto może przystąpić do projektu:

Osoby młode, w wieku 15-29 lat, w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież z grupy NEET); w tym:

1. osoby bierne zawodowo, które:
– opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu pieczy),
– opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
– opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
– zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki),
– matki przebywające w domach samotnej matki,
– opuściły zakłada pracy chronionej (do 2 lat po opuszczeniu);

2. osoby pracujące pochodzące z grup wymienionych powyżej, których:
– zarobki nie przekraczają płacy min. (tzw. ubodzy pracujący),
– odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
– zatrudnione na umowach krótko-terminowych,
– pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt również dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt
UniPRomotion
tel. 91 424-40-72
kom. 796-367-795

MGOPS Bobolice

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.