Mobilny pracownik pomocy społecznej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy miasta i gminy Bobolice
Od 1 marca 2021r. ruszyła instytucja „Mobilny pracownik pomocy społecznej”, której celem jest umożliwienie załatwienia spraw urzędowych w miejscu zamieszkania osoby.
Osobami uprawionymi do korzystania z instytucji „Mobilny pracownik pomocy społecznej” są mieszkańcy miasta i gminy Bobolice, którzy z powodu niepełnosprawności ruchowej lub z racji starszego wieku mają problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie ośrodka.
Skorzystanie z instytucji „Mobilny pracownik pomocy społecznej” będzie możliwe po wcześniejszym zgłoszenie, którego można dokonać:
1) telefonicznie pod nr tel 94 318 75 95, 94 31 87 713 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00)
2) wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres e-mail: mgops@bobolice.pl
3) poprzez skrzynkę e-puap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MGOPS_BOBOLICE
W zgłoszeniu prosimy krótko wyjaśnić, czego dotyczy sprawa, podać imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu. Pracownik niezwłocznie przekazuje informację do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za wykonanie zadania, który następnie kontaktuje się z Państwem w celu ustalenia sposobu załatwienia sprawy oraz wybór dogodnego terminu. Zgłoszenia są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia w terminie 7 dni roboczych.

Zapraszamy
Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Komentarze są wyłączone.