O bezpieczeństwie z seniorami

10 grudnia 2018 r. odbyły się dwa spotkania z seniorami, które poprowadził nadkom. Robert Faryniarz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Celem tych spotkań było podniesienie samoświadomości seniorów na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zakres tematyczny obejmował m.in.: zabezpieczenie przed włamaniem, metody okradania osób starszych, przemoc w rodzinie, zagrożenie przemocą ekonomiczną, jak nie stać się ofiarą oszustów. Spotkania w Kłaninie i Drzewianach przebiegły w miłej atmosferze.

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Kierunek bezpieczna rodzina” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Gminy Bobolice w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018.

MGOPS

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.