O nas

Naszą misją jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje o podejmowanych przez Nas działaniach na rzecz społeczności lokalnej, aktualnych wydarzeniach z obszaru polityki społecznej oraz formach pomocy i warunkach ich przyznawania. Ponadto nasza strona ułatwi Państwu dotarcie do innych instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców .

Siedziba: ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice
E-mail: mgops@bobolice.pl
Tel. (94) 318 75 95

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
Tel. 534 996 011
Faks (94) 318 77 13

nr konta bankowego PKO BP S.A.:

– 88 1020 2791 0000 7102 0287 1812 – rachunek bieżący
– 78 1020 2791 0000 7102 0287 1895 – rachunek pomocniczy do wypłaty gotówkowych świadczeń społecznych.

Godziny urzędowania Ośrodka: poniedziałek-piątek w godz. 7:00- 15:00

Bieżący nadzór nad działalnością OPS sprawuje:  Burmistrz Bobolice tel. (94) 34 58 401

Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie realizacji zadań zleconych pełni: Wojewoda Zachodniopomorski  tel. (91) 43 03 315

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie Gminy Bobolice. Współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,  pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komentarze są wyłączone.