Od juniora do seniora

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach pozyskało dofinansowanie z Programu Społecznik, zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, na realizację projektu pt. „Od juniora do seniora z ekologią za pan brat”. Projekt będzie realizowany w okresie od 05.05.2023 do 30.06.2023.
Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej, integracja międzypokoleniowa oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród uczestników projektu. Projekt realizowany będzie w Bobolicach, Kłaninie i Głodowej, odbiorcami są mieszkańcy miejscowości objętych projektem, osoby starsze w wieku 60+, dzieci i ich rodzice.
W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Organizacja warsztatów tworzenia świec „Ekokreatywne świece”
  2. Organizacja warsztatów wypalania wzorów i napisów w drewnie „Ogniem malowane” – każdy z uczestników stworzy dekorację do domu, za sprawa której poczuje się bliżej natury, otaczając się zarazem tym co naturalne i piękne.
  3. Spotkanie „Ekologia na działce” ze specjalistą ODR.
  4. Organizacja warsztatów „Eko dom” – nauka tworzenia naturalnych detergentów do wykorzystanie w domu i naturalnych ekokosmetyków.
  5. „Eko zdrowie”-organizacja warsztatów instruktażowych Nordic Walking w 3 miejscowościach. Uczestnicy instruktażu będą mogli samo kontynuować marsze, wykorzystując nabyte umiejętności.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bobolicach w ramach partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”.

Halina Michalak
Sekretarz SWIS

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.