Oferta wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób zagrożonych stosowaniem przemocy w rodzinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie planuje w roku 2022 zorganizować na terenie Gminy Bobolice cykl zajęć w zakresie edukacji i korygowania zachowań agresywnych wśród osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób zagrożonych stosowaniem przemocy w rodzinie.
Zajęcia będą realizowane na terenie miasta Bobolice przez certyfikowanego specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolicach Panią Anetą Jasiulek pod nr telefonu 94 318-75-95 bądź osobiście w siedzibie MGOPS w Bobolicach do dnia 31.12.2021 r.

 MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.