Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego – kto chętny na wyjazd?

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach realizuje Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Mając na względzie opinie i zadowolenie uczestników podjęliśmy się, podobnie jak w roku ubiegłym, świadczenia usług w ramach Programu Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego i zorganizowania 14 dniowego pobytu  w ośrodku wsparcia wpisanego do rejestru właściwego wojewody zapewniającego całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.
W 2023 roku jesteśmy w posiadaniu 7 miejsc, które stwarza możliwość wyjazdu, wzmocnienia zdrowia osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym  daniu odpoczynku opiekunom osób niepełnosprawnych. Przewidywany termin wyjazdu  to 3 i 4 kwartał bieżącego roku.
Oferta jest adresowana do osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, stale przebywają w domu, t.j. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego, a opiekunowie nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
Podczas pobytu i tej formy wsparcia uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, stałą opiekę oraz  szeroki wachlarz usług. Wyjazdy przyczyniają się do rozwinięcia umiejętności niezbędnych   do samodzielnego życia  uwzględniając  stopnień psychicznej i fizycznej sprawności.
W związku z tym prosimy zainteresowane i chętne osoby do skorzystania z w/w oferty MGOPS o zgłaszanie się do pracowników socjalnych telefonicznie  pod nr telefonu 94 3187 595 lub pisemnie na email : mgops@bobolice.pl w terminie  do dnia 30.06.2023 r.

Współfinansowane  ze środków  Funduszu Solidarnościowego

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.